Gällande ROT-avdrag

 In ROT

ROT-avdraget implementerades av Skatteverket i syfte att stimulera ekonomin genom att göra det billigare för konsumenter att renovera och bygga om sina bostäder, radhus och villor. Detta i sin tur gav incitament till att välja seriösa och skatteregistrerade företag då det inte går att få skattereduktion om man anlitar svart arbetskraft.

Villaägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 30 % på belopp upp till maximalt ca 167 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad av bostaden. Avdraget gäller enbart arbetskostnaden, inte material, och självklart ska företaget som anlitas inneha F-skattsedel.

ROT-avdraget är kopplat till den enskilda individen. Är man två delägare i huset/bostadsrätten kan alltså hushållet få en skattereduktion på 2 x 50 000 kronor om arbetskostnaden uppgår till ca 334 000 kronor. Även arbeten som utförs i ett fritidshus omfattas, så länge man själv som privatperson står som ägare till det och det enligt fastighetstaxeringen är klassat som småhus.

Som maximalt får du ha en reduktion på 50 000 kr per år och det smidigaste sättet att se hur mycket skattereduktion du har att nyttja är att begära informationen av Skatteverket.

Vad exakt är ROT?
ROT-avdraget är ett sätt som gör det möjligt för individer som anlitat ett företag för att bygga om sitt hushåll att få reduktion på arbetskostnaden genom skattereduktion upp till 30% av arbetskostnaden. Din tillgängliga skattereduktion är baserad på dina beskattningar och således ju lägre du skattar desto mindre skattereduktion har du. Om du inte betalar skatt kan du exempelvis inte få tillgång till ROT-avdrag.

Älvsjö Kvalitetsbygg presenterar ROT-avdrag i våra offerter och då kan det vara bra att vara medveten om huruvida du faktiskt kan ta del av dessa eller inte.

Vad bör man tänka på?
Du bör också tänka på att alla arbeten inte täcks av ROT och att du först och främst bör kolla så att det arbetet du vill ha utfört faktiskt gör det. Om ni är flera personer i hushållet kan ni dela upp kostnaden för att på så sätt utnyttja bådas rätt till ROT, detta bör ni tala om för oss så att vi är medvetna om att det är så ni vill ha det. Observera dock att för att det ska vara möjligt att göra detta måste båda parterna stå som delägare på bostaden. Som köpare blir du betalningsskyldig för icke godkänt belopp om Skatteverkets avslag beror på omständigheter som kan härledas till dig som köpare.

Källa: Rotavdrag.se samt Skatteverket.se

Läs mer om ROT-avdraget och dess omfattning på Skatteverkets hemsida.

Kontakta oss

Skicka oss ett mejl så hör vi av oss så snart som möjligt, tack!

Not readable? Change text. captcha txt